Article Submission

Article Submission

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
All kinds of submissions, including theoretical and empirical contributions, which are focused on social sciences, are welcomed. Submissions are opened all year long and they will be treated in the order of their submission. Please, email your submission to editorsadab@gmail.com, accompanied by a short bio-note of the author(s).
You can send your articles to the email address for the  Mayıs 2024 issue of our journal.
 
When sending a contribution, please make sure you respect the Guidelines for Authors. Manuscripts failing to do so will not pass the fast screening/administrative assessment and consequently the review process will be delayed until manuscripts fit the model paper guidelines.
 
Publication Fee

A publication fee of $ 50 is charged for articles published in SADAB.
 
 
Makale Gönder

Sosyal bilimlere odaklanan teorik ve ampirik başvurular tüm yıl boyunca  kabul edilir ve sunuş sırasına göre değerlendirilir. Lütfen gönderinizi kısa bir biyo-not eşliğinde editorsadab@gmail.com  adresine gönderin.
 
Dergimizin  Mayıs 2024 sayısı için makalelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Bir makale gönderirken, lütfen yayın ilkeleri okuduğunuzdan emin olun. Bunu yapmayan yazılar hızlı tarama / idari değerlendirmeyi geçmeyecek ve sonuç  olarak, makaleler model kağıdı yönergelerine uyuncaya kadar inceleme süreci ertelenecektir.
Not: Dergimizde yayınlanan makaleler için 1300 TL katkı payı alınmaktadır.