Last Issue
Recent Issue

Jenerik


Çalışma Yaşamında Bilinçli Farkındalığın Örgütsel Sağlığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi. Özge TURHAN
Prof. Dr. Sezer Cihan KESKEN

Eğitim Teknolojilerinin Öğrenmedeki Rolü ile Bilişim ve İletişim Açısından Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik
Hüseyin Bayrak

The Synergetic Paradigm: A Confluence of Linguistic and Cultural Anthropology in The Examination of Cultural Values
Maia CHKHEIDZE
Tina GUDUSHAURI
Khatia JOJUA

The Pivotal Role of Technologies in English-Language Professional Communication
Natia CHAGANAVA
Irine CHKHENKELI
Liana GAMKRELIDZE
Tamar SHENGELIA

Unveiling Cultural Perceptions: The Concepts “Freedom” and “Slavery” in The English and Georgian Linguistic Consciousness
Revaz TABATADZE
Lana BERIDZE
Anna CHAPIDZE

Exploring Gender Marking in Political Discourse: A Linguistic Analysis of Election Speeches
Revaz TABATADZE
Tamar NATROSHVILI
Sofio RDJOYAN

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleriyle Adolesanlarda Çevre Koruma Bilinci Gelişiminin İncelenmesi
Dr. Adem BEKTAŞ
Prof. Dr. Kadir PEPE

Dünden Bugüne Fuhuş Mekânları
Eylem ŞEVİK
Prof. Dr. Zeynep ENLİL

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Geçen “Tâcir ile Papağanı” Adlı Hikâye Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR

Din Maneviyat Tartışmaları Açısından Hilmi Ziya Ülken’in ‘Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahedeleri’ İsimli Makalesinin Değerlendirilmesi 
Doç. Dr. Beyazıt Yaşar SEYHAN

Eğitim Kurumlarında Motivasyon ile Bağlılık Niceliği ve Motivasyon ile Liderlik Niteliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rızvan Güven

Teknolojinin Eğitimle Entegrasyonu Sürecinde İnsan Kaynakları Eğitimi ve Kurumsal Üniversitelerin Gelişiminin İncelenmesi
Hüseyin TÜRKER

Eğitim Sürecince Öğrenme Döngüleri ve Öğrenme Tarzlarının İncelenmesi
Gözde KALKAN
Mehmet MAŞALI

Pazarlamanın “Gümüş Pazarı” Yaşlı Tüketiciler Üzerine Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ
Uzm. Sosyal Çalışmacı Özlem SALMAN
Öğr. Gör. Kahraman EROĞLU

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Çerçevede Örgütsel Adalet Teori ve Yaklaşımlarının İncelenmesi
Nehir DALGA
Narin REHBER
Evren REHBER