Last IssueRecent Issue
Jenerik


Eğitim Kurumlarında Örgütsel Adalet Kavramının İncelenmesi
Erbil Tek

Eğitim Kurumlarında Uygulanan Ekol ve Süreçlerin Yönetimsel Açılardan İncelenmesi
Hacı Ali Korkmaz

Eğitim Kurumlarında Öz Düzenlemeli Öğrenme İle Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Münasip Güngör


Kendilerine Bakan Yönüyle Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Nedenlerinin İncelenmesi
Yener Yıldırım

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Mert KILIÇ 

Yaşam Doyumu ile Romantik İlişki Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Z Kuşağı Çalışması
İrfan Kaplan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERDEM

Impact of Covid-19 on Georgian Insurance System
Ilia Kozhoridze

Özel Öğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması
Alper Tuncay

Toplumsal Gerçekçi Bir Yazar Olarak Mustafa Kutlu’nun Edebî Şahsiyetinin Hikâyeleri Çerçevesinde İncelenmesi
Ayşe Koçak Işık

Katılım Bankacılık Sistemi İle Geleneksel Bankacılık Sisteminin Karşılaştırılması
Mehmet Tabaş

Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Grup Terapisi Araştırmasının İncelemesi
Erhan Burak Payaz

Çocukluk Çağı Amnezisi: Hatırlanan İlk Çocukluk Anısı Yaşı İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Yunus Güzel

Çok Dilli Eğitim Sistemindeki Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Becerisinin Gelişiminde Yaşadıkları Zorluklar: Irak Örneği
Öğr. Adem YILMAZ
Assoc. Prof. Cemal ÖZDEMİR

World Furniture Industry
Nato Koridze

 

Finansal Piyasaların Vahşi Doğasına Analojik Yaklaşım
Dr. Sezen GÜNGÖR

Impact of COVID-19 Pandemic on Nigerian Exports

Uchendu Winifred Chinyere
Osman Nuri Aras Aras