Last IssueRecent IssueAhi Evran ve Ahilik Teşkilatının Emine Işınsu’nun Tasavvufî Romanlarındaki Yeri
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI


COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Çocuk Hakları
Dr. Öğr. Üyesi Esma ESGİN GÜNDER

Araştırıcı Sanat Eleştirisi ve Bir Sanat Eleştirisi Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Gülsevim CAN GÜRBÜZ

HRM & Job Satisfaction: Case of Uzbekistan
Sitora INOYATOVA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Becerilerinin Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail POLATCAN

The Impact Of The Covid-19 Pandemic Situation On The Risk Level Facing The Albanian SMEs (Case Study: Gjirokastra Region)
Dr. Lorenc KOÇIU

Fenomen Annelerin Fenomen Pazarlaması Kapsamında Yaptıkları Paylaşımlar Üzerine Bir İçerik Analizi
Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz
Pınar Aytekin

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözerken Yaptıkları Yanlışların Analizi
Mehmet Nuri ÖZTÜRK

Ticaret Partnerlerinin Önemi: Türkiye’nin Ticaret Partnerleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Öğr. Gör. Dr. Mücahit ÇİTİL

Cinsel Mitler ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Kahraman GÜLER
Büşra TÜYSÜZ


Koronavirüs Salgını Sürecinde Öğretmen Yaşantıları
Salih YILMAZ
Prof. Dr. Necdet KONAN

İç Anadolu Bölgesine Yönelik Sağlık Turizmi Alanında 2006-2020 Yılları Arası Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Harun ÇAKIR

Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Ekoturizme Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Hatice ARMAN