Last IssueRecent Issue
Jenerik


Eğitim Kurumu Binalarında Akıllı Aydınlatma Kontrol Sistemleriyle Gün Işığını Yönlendiren Sistemlerin İncelenmesi
Erkan Erdem

Sağlık İletişimi ve Hastanelerde İletişim Sorunları
Feyza KARABOĞA
İrfan KARDEŞ

Ahtar Gazetesi’nin Doğuş Serüveni ve İran Matbuatındaki Yeri ve Öneminin İncelenmesi
Eyyup Othan

Hafıza Mekânı Olarak Mahalle: Rafadan Tayfa Örneği
Dr. Betül KARAKOYUNLU

Covid-19 Salgını Sürecinde İntörn Hemşirelerde Genel Özyeterlilik ve Mesleki Hazıroluşluk Durumu
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZKAN

Türk Sinemasinda Toplumsal Gerçekçi Filmlerde İstanbul Temsili: Acı Hayat ve Banker Bilo Filmleri Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Müge KARABAĞ

Eğitim Kurumlarında Öğrencilerin Öğrenim Stratejilerinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
Ufuk Aydın

Yeni (Sanal) Yaşam Alanı Metaverse’de Etkinlik Yönetimi
Lütfiye YAŞAR
Feyza KARABOĞA
İrfan KARDEŞ

Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi (Şanlıurfa Örneği)
Zine CİN
Doç. Dr. Hasan UZUN

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Bağımsız Denetçi Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
Doç. Dr. Koray TUAN
Leyla ASLAN

The Elements of Optimal Public Policy
Anisa Safiah MAZNORBALIA
Muhammad Aiman AWALLUDDIN

Değer ve Büyüme Portföyleri: Risk, Likidite ve Karlılığın Etkisi
Dr. Metin BORAK

Mültecilere Yönelik Arzulanan Sosyal Mesafe Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması: Yetişkin Yerel Halk Örneklemi
Zübeyir ALKIŞ
Doç. Dr. Sultan OKUMUŞOĞLU

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi
Senem KALAÇ
Pınar Çalışkan

Landscapes in The Graphic Novels of  Chris Ware, Gabrielle Bell and Adrian Tomine: Attributes Shared with Woodblock Prints of Kawase Hasui
Res. Asst. Dr. Baris HASIRCI

Dijital Kütüphanelerin E-Öğrenmedeki Rolü ve Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) İle Firma Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Metin BORAK

13-18 Yaş Grubu Çocukların Voleybol Sporuna Başlama Nedenleri ve Voleybola Karşı Tutumlarının İncelenmesi
İrem EKİNCİ
Prof.Dr.Serap ÇOLAK

Özel ve Kamuya Ait Spor Tesislerini Kullanan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kocaeli Örneği)
Prof. Dr. Serap ÇOLAK
Safa YILMAZ
Halil ÇAKIL

12- 14 Yaş Arasındaki Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Sürekli Öfke- Öfke Tarzı İfade ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İnci BAKAN KIRAÇ
Prof. Dr. Aida SAHMUROVA (ŞAHMUR)

Müşteri Deneyimini İyileştirmede Yapay Zeka Uygulamaları: Çevrimiçi Perakende Firması Örneği
Arş. Gör. Ediz TUTSAL
Doç. Dr. Keti VENTURA

Okullarda Yaşanan Olası İş Kazalarının Maliyetleri ve Sonuçları
Ayşe Aydemir

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmelerine Etki Eden Sosyal ve Psikolojik Faktörler
Erçağ Önen

Ülkemizdeki Eğitim Kurumlarında Eğitim Yöneticisi Seçme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
Fuat Akay
Tamer Turan
Mahmut Benzer

Gelirlerinin Büyük Bölümünü Tabii Enerji Kaynaklarından Elde Eden Devletlerin Bağımlılığının Boyutları, Yapısal Sorunları ve Başvurdukları Ekonomik Çeşitlilikler
Hayrettin Akıllı
Murat Çakır

Eğitim Yönetiminde Bir Konsept Olarak Bütünleşik Kurumsal Kimlik Oluşturma Süreci
İrfan Kılıçtaş

Öğretmen Stresinin Kuramsal Çerçevesi ve Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar
Müslüm Aydın

Yönetim Anlayışının Kuramsal Çerçevesi Paralelinde Kuran’da Yönetim ve Yöneticilik
Şener Şahin

Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi
Serhan Baykal
Faruk Sarı
Güllü Arslan

Modern Okul Yönetiminde Davranışçı Yönetim Kuramlarının İncelenmesi
Abdulkadir Korkmaz

Eğitim Kurumlarından Tekstil Meslek Liselerinde Yaşanan Meslek Hastalıklarının İncelenmesi
Ahmet Salih Denizci

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Programlama ve Planlamanın Eğitimciler Açısından İncelenmesi
Burç Dermanlı

Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) Tabanlı Dijitalleşme Uygulamaları ile Müşteri Yönlü Deneyimsel Değer Yaklaşımları: Hazır Giyim Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Bektaş Alican KAYA
Doç. Dr. Keti VENTURA

Özel Eğitim İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamasına Yönelik Ulusal Literatür Araştırması
Çiğdem Üçüncü

Türkiye Yönetim Sistemi Çerçevesinde Merkezî Yönetim İlkelerinin İncelenmesi
Deniz Karataş

Sürdürülebilir Yapıların İnşasının ve İhyasının Önemi
Erhan Coşkun

Ülkemizdeki Atık Yönetimi Sistemine Genel Bakış
Serdar Karataş

Avrupa Birliği İle Birleşik Krallık Arasındaki Ticaret Hacmi
Hüseyin Dayıoğlu

Batılı Kadın Seyyahların Anlatımlarında Haremde Doğum Kutlamaları
Öğr. Gör. Dr. Seda AĞIRBAŞ

Otizmli Çocukların Annelerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER

Ergenlerin Covid-19 Korkusunun Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL

Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN

CEFTA's Role in Harmonizing the Market and Competition with Local Products / Case: Taxation Against Serbia and Bosnia and Herzegovina
Abedin Selimaj, Ph.D Candidate
Alma Paçarizi-Osmani, Ph.D Candidate

Okul Temelli Zorbalık Önleme Programlarının İncelenmesi
Şehri DOĞAN