ABOUT

Editor

 

ISSN: 2149-178X 

Welcome to Journal of Social Research and Behavioral Sciences (SADAB) that started publication in 2015, as a scientific international journal has dedicated to advancing knowledge and research. Journal of Social Research and Behavioral Sciences is published two times a year.

You can send your articles to the email address below for the May 2024 issue of our journal.

Email: editorsadab@gmail.com

 

Publication Fee

A publication fee of $ 50 is charged for articles published in IJSS.

 

Hakkımızda

ISSN: 2149-178X 

Başlangıç Yılı: 2015

Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı 

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2015 yılından itibaren yayına başlayan bilimsel ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimizin Mayıs 2024 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorsadab@gmail.com