• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası  • Mostar Köprüsü_Saraybosna
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Taç Mahal_Hindistan
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • İstanbul Kız Kulesi
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • El-Hamra Sarayı-Endülüs
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Sempozyum
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Yayın İlkeleri

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

1. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, “Hakemli Dergi” statüsünde, yılda en az 2 sayı olarak yayımlanır.

 

2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

 

3. Makaleler; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman-10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalı, CD veya elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.

 

4. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce ve Arapça gibi dillerde makalelere de yer verilmektedir.

 

5. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak, İngilizce özet eklenmesi, İngilizce yazılan makaleler için ise, Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir. Özetler ve anahtar kelimeler Times New Roman, 10 punto olmalıdır.

 

6. Makalelerde yazar adları, yazarın çalıştığı kurum bilgileri ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

 

7. Yazarların gönderdiği makaleler Editör Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve dergi yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

 

8. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayım hakları Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi'ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi'ne devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.

 
9. Başlığın ilk harfleri büyük yazılmalı, Times New Roman, 12 punto olmalıdır. Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır.


10. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Tek yazarlı çalışmalar (Şahin, 2011: 325); iki yazarlı çalışmalar (Yavuz, Ceylan, 2003: 112); üç ve daha çok yazarlı çalışmalar (Sander vd., 2012: 125); İngilizce çalışmalar (Carson, et al., 2010: 147) şeklinde gösterilmelidir.


11. Kenar boşlukları; üst kenar: 3 cm; sağ, sol, alt kenar: 2,5 cm olmalıdır.


12. Metin satır aralığı: 1,5; metin paragraf aralığı: önce: 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Paragraf girintisi olmayacaktır.

 

13. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde Times New Roman, 12 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır.

 

14. Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

Kitap: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tarih, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri ve toplam sayfa sayısı.

COHEN, J., 1977. Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences, 2.Ed., Academic Press, New York, 255s.

Makale: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tarih, “makale başlığı”, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı parantez içinde verilmelidir) ile başlangıç ve bitiş sayfaları.

ERDEM, Ş., 1997. "Mali Piyasalarda Sistem Riski, Politika ve Önlemler", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2), ss. 61-70.

Gazete Makalesi:

SMITH, A., 1982. "Study Finds Free Care Used More", APA Monitor,15  Nisan, s. 14.


Gazete Haberi: Gazete ismi, Yıl. “Haber Başlığı”, 15 Nisan, s. 5.

Kurultay ya da Sempozyum Bildiri Kitapları: Yazar soyadı, Adının baş harfi, Yayın tarihi, "Bildiri/makale başlığı", Yayına hazırlayanın adı, Kurultay ya da sempozyum (kitabı) başlığı, Sayfa no, Yayınlandığı yer: Yayınlayan kurum, ss....

Tezler: Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., Yayın tarihi, "Tezin başlığı"; Tezin türü (Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik), Sunulduğu Üniversite ve Enstitü, Yer adı.

GÖMLEKSİZ, M., 1993. "Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi", Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Internet Kaynakları: Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., orijinal kaynağın tarihi. "Makale Adı", Makalenin orijinal kaynağı, sayfa sayıları, Bulunduğu URL adresi  (ziyaret tarihi). 

HIRO, D., 1998. “Politics Lebanon: Lebanese Voting Again”, IPS World News, 17-25, http://www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000). 

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını: Tarihlerin yanına a ve b gibi harfler konularak gösterilmelidir.

GÖKÇEN, S., 1982a. Haymana Bölgesinin Jeolojisi, HÜ Doçentlik Tezi, Ankara, 192s (yayınlanmamış).

________, 1982b. "Haymana Güneyinin Sedimantolojisi", Yer Bilimleri, 5(3), ss. 100-118.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam55
Toplam Ziyaret30984
Hava Durumu
Saat