About

Welcome to Journal of Social Research and Behavioral Sciences

Journal of Social Research and Behavioral Sciences
 is an academic peer reviewed journal that publishes two issues per year. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Social Sciences disciplines could take places in the journal. 
The main goal of Journal of Social Research and Behavioral Sciences is to comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level.

Open Access Policy

Journal of Social Research and Behavioral Sciences
 provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.Sosyal Araştırmlar Ve Davranış Bilimleri Dergisi 2015 yılında kurulmuş olup doçentlik başvuru şartlarını ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Sosyal Araştırmlar Ve Davranış Bilimleri Dergisi, bilim kurulu ve hakem heyeti farklı ülkelerin bilim adamlarından oluşan, her makalenin iki hakemin olumlu görüşü alınarak yayınlandığı uluslararası hakemli dergidir.

İnsan ve toplum bilimlerinde yapılan araştırmalara katkı sağlamayı amaçlayan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, sosyal bilimler alanında yapılan nitel ve nicel çalışmalara yer verir. Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji başta olmak üzere davranış bilimleriyle ilişkili olan Tarih, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Biyoloji, Hukuk, İktisat ve Psikiyatri alanlarındaki özgün bilimsel çalışmalara öncelik verir. Ayrıca, çeşitli alanlarda yazılmış kitap tanıtımların, bilimsel proje, rapor ve analizlerin yayınlanmasına özen gösterir.