ISSUES
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret66492

Home

Editor

---------------------------------------------------------------------------------------

ISSN: 2148-178X  Publisher: Burhan Durgun

Welcome to Journal of Social Research and Behavioral Sciences (SADAB) that started publication in 2015, as a scientific journal has dedicated to advancing knowledge and research. 

You can send your articles to the email address below for the November-December issue of our journal.

Email: editorsadab@gmail.com

 

Hakkımızda

ISSN: 2148-178X  Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı Yayıncı: Burhan Durgun

Başlangıç Yılı: 2015

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2015 yılından itibaren yayına başlayan bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergimizin Kasım-Aralık sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorsadab@gmail.com

Recent Issue
An Overview of Self and Identity Transformation in Work Life: Reflections of Pre-Modern, Modern and Postmodern Processes

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR

Savaş KANDE

 

Mediating Legal Disputes: Implementing The Singapore Convention in The Middle East and Central Asia

Asst. Professor Barry SOLAIMAN

 

Okul Binalarının Okul İklimine Etkisi

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

 

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Öğr. Gör.Tuğba KANMAZ

Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

 

Upcycling Giysi Tasarımına Bir Örnek

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZKAN

Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI

 

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleriyle Adolesanlarda Empati Gelişiminin İncelenmesi

Araştırmacı Adem BEKTAŞ

Dr. Kadir PEPE

 

Öğretmen Algılarına Göre Okulların Bina Koşullarının Yeterliliği (İzmir Örneği)

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

 

Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin VUCA Koşullarında Yeni Liderlik Becerilerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN

Aylin ÖZKANLI

 

The Development of the Innovative SMEs in Slovakia in the Context of Macroeconomic Environment

Vusal AHMADOV

 

Sürdürülebilir Moda Tasarımı Kapsamında Yeniden Üretim ve Geri Dönüşüm için Giysi Tasarımı Fikirleri

Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI

 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Spor Ortamları ve Spora Katılım Durumları ile Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)

Araştırmacı Tuba AYKAN

Araştırmacı Adem BEKTAŞ

Dr. Kadir PEPE

 

Okul Bina Kalitesinin Okul Kaynaklı Sağlık Sorunlarına Etkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

 

Selçuklu ve Osmanlı’da Sosyoekonomik Kalkınma Modeli Olarak: Ahilik

Kenan AYDIN

 

Değişen Tüketim Kültürünün Yeni Mekanı: Açık Hava Alışveriş Merkezleri

Arş. Gör. Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Hayriye Elif USLUGİL

 

Osman Hamdi Bey Tablolarında Giysi Analizi

Dr. Öğretim Üyesi Nurhan ÖZKAN

 

Solving a Non-Linear Constrained Portfolio Optimization Problem; Applications of Lagrange Kuhn-Tucker Method

Gözde Özkan TÜKEL

Hüseyin Başar ÖNEM

 

The Importance of Foreign Languages for Engineers

Asst. Prof. Bülent ÇİFTPINAR

 

Geçiş Ekonomisi Ülkelerde Reformların Makroekonomik Göstergelere Etkisi

Asst. Prof. Dr. Remzi BULUT

 

İyileşme Odaklı Yaklaşım: Tidal Model

Arş. Gör. Sibel ÇAYNAK

Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER

 

Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu ve Okullarda Öğretilmesini İstediği Değerlerin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Rafet AYDIN

Meray İŞLEK

Öğr. Gör. Gülşah SAĞLAM AKTAŞ

Dr. Ramazan PEKER

 

BRICS-T Ülkelerinde Tarımsal Destekler ve Tarımsal Üretim Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi

Kenan KOÇ

Hüseyin İŞLEK

 

Analysis of Non-Parametric Qualities of Undergraduate Biology Examination Questions in a Nigeria University: Implications for Quality Assurance and Students’ Learning Outcome Tajor Ago?

M.T. Mustapha, Ph.D.

 

Turist Rehberliği Önlisans Öğrencilerinin  “Turist Rehberi” ve  “Çalışma Kartına (Kokarta)” İlişkin Metaforik Algıları

Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL      

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

 

Bir Gastronomi Hikâyesi: Dondurmam Gaymak

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL